Just another WordPress site

PRIVACYBELEID

Het Privacybeleid maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden die deze Website beheersen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS S.A.,
Tax ID No: A 28005312.
Adres: Avda. Alfonso X El Sabio, 14, entlo.
Telefoon: 965 200 106
Fax: 965 144 239
03004 Alicante
e-mail: info@asssa.es

U kunt contact opnemen met ASSSA per e-mail, telefoon of brief gericht aan het hierboven vermelde adres.

Als u contact wilt opnemen met onze Delegate voor gegevensbescherming, kunt u dit doen op dpo@asssa.es of per brief aan het adres van ASSSA, inclusief de “Delegate of Data Protection”.

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen of aan te passen. We raden u aan deze te bekijken en als u zich hebt geregistreerd en toegang hebt tot uw account of profiel, wordt u op de hoogte gesteld van de wijzigingen.

Als u een van de volgende groepen bent, raadpleegt u de volgende informatie:

CONTACTEN VAN WEB OF E-MAIL

Welke gegevens verzamelen we via het web?

We kunnen uw IP, welk besturingssysteem of browser u gebruikt en zelfs de duur van uw bezoek, anoniem behandelen.

Als u ons informatie verstrekt via het contactformulier, identificeert u zich om zo nodig contact met u op te nemen.

Voor welke doeleinden zullen wij uw persoonlijke gegevens behandelen?

Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?

Aanvaarding en toestemming van de belanghebbende: in die gevallen waarin het voor het indienen van een aanvraag noodzakelijk is om een formulier in te vullen en op de knop Verzenden te klikken, betekent de voltooiing van het formulier dat het is geïnformeerd en dat het heeft uitdrukkelijk instemmen met de inhoud van de clausule die is bijgevoegd bij het formulier of de aanvaarding van het privacybeleid.

Al onze formulieren hebben het symbool * in de vereiste gegevens. Als u deze velden niet invult, of het aankruisvakje van het acceptatiebeleid niet aanvinkt, is het verzenden van de informatie niet toegestaan.

NIEUWSBRIEF CONTACTEN

Welke gegevens verzamelen we via de nieuwsbrief?

Op het web kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief, als u ons een e-mailadres opgeeft, waarnaar hetzelfde zal worden verzonden.

We slaan uw e-mail alleen op in onze database en sturen u regelmatig e-mails, totdat u de annulering aanvraagt of stopt met het verzenden van e-mails.

Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden, in welke communicatie dan ook.

Met welke doeleinden gaan we uw persoonlijke gegevens behandelen?

Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?

Aanvaarding en toestemming van de belanghebbende: in de gevallen waarin u zich abonneert, moet u een selectievakje accepteren en op de knop Verzenden klikken. Dit betekent noodzakelijkerwijs dat u op de hoogte bent gesteld en dat u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Als u het acceptatiebeleid van het privacybeleid niet controleert, is het verzenden van de informatie niet toegestaan.

KLANTEN

Met welke doeleinden gaan we uw persoonlijke gegevens behandelen?

KWALITEITSONDERZOEKEN

Met welke doeleinden gaan we uw persoonlijke gegevens behandelen?

Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?

De wettelijke basis is de uitdrukkelijke toestemming van de respondent.

PROVIDERS

Met welke doeleinden gaan we uw persoonlijke gegevens behandelen?

Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?

De wettelijke basis is de acceptatie van een contractuele relatie, of anders uw toestemming om contact met ons op te nemen of uw producten op enigerlei wijze aan te bieden.

CONTACTEN SOCIALE NETWERKEN

Met welke doeleinden gaan we uw persoonlijke gegevens behandelen?

Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?

e aanvaarding van een contractuele relatie in de omgeving van het overeenkomstige sociale netwerk en in overeenstemming met het privacybeleid.

*(Google+ y Youtube)

Hoe lang gaan we persoonlijke gegevens bewaren?

We kunnen uw gegevens alleen op een beperkte manier raadplegen of annuleren door een specifiek profiel te hebben. We zullen ze behandelen zolang je ons verlaat, ons als vrienden volgt of “zoals”, “volg” of soortgelijke knoppen geeft.

Elke rectificatie van uw gegevens of beperking van informatie of publicaties moet worden gedaan via de configuratie van uw profiel of gebruiker in het sociale netwerk zelf.

VERTEGENWOORDIGERS VAN WERKGELEGENHEID

Met welke doeleinden gaan we uw persoonlijke gegevens behandelen?

Evenzo informeren wij u dat een jaar na ontvangst van uw curriculum vitae, wij overgaan tot de veilige vernietiging ervan.

Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?

De wettelijke basis is uw ondubbelzinnige toestemming, door ons uw CV te sturen

ALGEMENE GEGEVENSVERWERKING

Vermelden wij persoonlijke gegevens van derden?

Nee, als algemene regel behandelen we alleen de gegevens die door de eigenaren zijn verstrekt. Als u ons gegevens verstrekt van derden, moet u dit vooraf melden en toestemming vragen om dat te doen personen, of anderszins ons vrijstellen van enige verantwoordelijkheid voor het niet naleven van deze vereiste.

Zullen we communiceren via elektronische weg?

Welke beveiligingsmaatregelen passen we toe?

U kunt erop vertrouwen: wij hebben een optimaal niveau van bescherming van de persoonlijke gegevens die wij behandelen, en we hebben alle middelen en technische maatregelen tot onze beschikking volgens de huidige stand van de techniek geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang en Diefstal van persoonlijke gegevens.

Voor alle vragen met betrekking tot de veiligheid en / of de behandeling van uw persoonlijke informatie kan u contact opnemen met de Afgevaardigde voor de Algemene Gegevensbescherming via: dpo@asssa.es.

Naar welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?

Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden, met uitzondering van wettelijke verplichtingen. In het bijzonder zullen het staatsagentschap van de belastingdienst en banken en financiële entiteiten worden geïnformeerd over de verzameling van de geleverde dienst of het gekochte product als degenen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Om de gecontracteerde dienst uit te voeren, heeft ASSSA de gegevens uitbesteed aan beheerders die voldoen aan de huidige voorschriften voor gegevensbescherming, om ervoor te zorgen dat de aanbieder voldoet aan de technische en organisatorische voorwaarden van de AVG.

In het geval van aankoop of betaling, als u een toepassing, internet, platform, bankkaart of enige andere online service kiest, worden uw gegevens naar dat platform overgebracht of in uw omgeving behandeld, altijd met maximale beveiliging. Wanneer we het bestellen, heeft het webontwikkelings- en onderhoudsbedrijf of het hostingbedrijf toegang tot onze website. Ze hebben een contract getekend om diensten te leveren die van hen eisen dat ze hetzelfde niveau van privacy handhaven als wij.

Elke internationale overdracht van gegevens bij het gebruik van Amerikaanse applicaties, zal voldoen aan de Privacy Shield-overeenkomst, die garandeert dat Amerikaanse softwarebedrijven voldoen aan het Europese gegevensbeschermingsbeleid met betrekking tot privacy.

Welke rechten heb je?

Als u informatie te wijzigen, wij danken u dat we communiceren om ze actueel te houden.

Wilt u een formulier voor de uitoefening van rechten?

Hoe lang duurde het om de uitoefening van rechten te beantwoorden?

Het hangt af van het recht, maar niet meer dan een maand van uw aanvraag, en twee maanden of het probleem is zeer complex en u op de hoogte dat we meer tijd nodig.

Behandelen we cookies?

Als we andere dan de noodzakelijke cookies gebruiken, kunt u cookies beleid te controleren op de betreffende link vanaf het begin van onze website.

Hoe lang gaan we uw persoonlijke gegevens bewaren?

Cookiebeleid Privacybeleid Wettelijke kennisgeving Desarrollado por Espira

  Wij bellen u

  Vul het formulier in en wij bellen u

  Bel ons op 965 200 106

  965 200 106

  Taal selecteren

  Kies de taal waarin u de blog weer te geven

  Sluiten

  NOTA INFORMATIVA

  REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL ASEGURADO DE ASSSA

  Este reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Servicio de Atención al Cliente y del Defensor del Asegurado de ASSSA, así como las relaciones entre ambos. Se rige por la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y por la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente de las entidades financieras.

  El Reglamento para la defensa del asegurado puede solicitarlo en la siguiente dirección de correo: sacquejasyreclamaciones@asssa.es.

  Sluiten

  INFORMATIE OVER HET TANDHEELKUNDIG MEDISCH OVERZICHT

  UITSLUITEND VOOR VERZEKERDEN MET EEN TANDARTSVERZEKERING

  VERDERGAAN