Just another WordPress site

Avís Legal

Li agraïm que hagi decidit visitar-nos. Volem que la seva experiència a la nostra web sigui la millor possible.

Per accedir als nostres serveis, declara que és major d’edat i que té la capacitat legal suficient per usar els nostres serveis, d’acord amb la seva llei nacional.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels seus serveis, impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents condicions generals, incloses tant les condicions particulars fixades per a certes promocions, així com de les polítiques de privadesa i de les cookies, relacionades amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Recomanem llegir-les amb atenció per saber quin tipus de dades es recullen a través de la nostra web, amb quines finalitats i quins drets relacionats li concerneixin.

1- Informació legal.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del portal web són:

ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS, SA

Av. ALFONSO X EL SABIO, NÚM. 14, ENTRESÒL

03004 ALACANT

A28005312

Inscrita al Registre Mercantil d’Alacant, full A-76181, tom 2.643, llibre 0, secció 8.

Per a qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del tel.: 965200106, correu electrònic: info@asssa.es

L’accés a la web suposa l’acceptació expressa de l’usuari a les presents condicions generals d’ús, que podran ser modificades totalment o parcialment o substituïdes per unes altres, pel seu titular i a qualsevol moment sense avís previ. Li recomanem que accedeixi a les presents condicions de tant en tant per comprovar les seves possibles modificacions, que es publicaran al mateix apartat.

2- Condicions generals d’ús.

Les següents condicions generals regulen l’ús i accés al portal web, la finalitat és establir pautes de bon ús i comportament. ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA posa a disposició dels usuaris informació sobre l’ús, els serveis i els continguts que s’allotgen a la web. A través d’aquesta, l’usuari té accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants ofertes a través de la pàgina web són realitzades, proporcionades i actualitzades per proveïdors i terceres empreses. ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA no és, en cap cas, responsable d’aquestes dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre aquestes.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la llei i a les presents condicions generals d’ús i, si escau a les condicions particulars que puguin establir-se per a l’accés a determinats serveis i aplicacions, respectant a tot moment a la resta d’usuaris d’aquesta.

En cas d’incompliment total i/o parcial per part de l’usuari de les presents condicions generals d’ús, ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA es reserva el dret de denegar l’accés a la web, sense necessitat d’avís previ a l’usuari.

3- Obligacions generals de l’usuari.

L’usuari, en acceptar les presents condicions generals d’ús, s’obliga expressament a:

L’usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA o qualsevol tercer pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut d’aquestes “condicions generals d’ús” o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina.

4- Propietat intel·lectual i industrial.

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, dels quals és titular o dels quals siguin titulars tercers que autoritzen al propietari a la seva utilització, entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i/o industrial, dels quals ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA és titular o ostenta autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels seus legítims titulars.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent i correcta, d’acord amb la llei, la moral i l’ordre públic. ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA autoritza a l’usuari per visualitzar la informació que es conté en aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d’ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA o dels seus titulars legítims.

L’usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

5- Enllaços.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a l’usuari. ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA no és, en cap cas, responsable d’aquestes o del seu contingut.

ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA i les persones o entitats autores i/o gestores d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per realitzar enllaços amb la pàgina web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

6- Responsabilitat.

ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics en Internet.

ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control d’ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA;

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres;

(III) Ús indegut o inadequat de la pàgina web d’ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA;

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA no és responsable ni en cap cas respondrà davant dels usuaris i de tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a ASSSA – AGRUPACIÓN SANITARIA SEGUROS SA que comporti o pugui suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i qualsevol altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

7- Protecció de dades de caràcter personal.

Tota la política de tractament de dades personals la trobarà en la política de privadesa, que forma part integrant d’aquestes condicions generals, però que, per simplicitat, hem posat en un document apart: Política de Privadesa.

8- Legislació.

El present avís legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. L’usuari, pel sol fet d’accedir a la pàgina web o obtenir la condició d’usuari registrat atorga, de forma irrevocable, el seu consentiment al fet que els Tribunals competents per defecte puguin conèixer de qualsevol acció judicial derivada de o relacionada amb les presents condicions, o amb l’ús d’aquest lloc o la navegació que hi realitzi.

Si alguna clàusula o apartat de les presents condicions generals, que no sigui de naturalesa essencial per a la seva existència, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.

Política de cookies Política de privacitat Avís Legal Desarrollado por Espira

  ET TRUQUEM

  Emplena el formulari i et truquem

  Truca'ns al 965 200 106

  965 200 106

  Seleccioneu l'idioma

  Trieu l’idioma en què voleu mostrar el bloc

  Tancar

  NOTA INFORMATIVA

  REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL ASEGURADO DE ASSSA

  Este reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Servicio de Atención al Cliente y del Defensor del Asegurado de ASSSA, así como las relaciones entre ambos. Se rige por la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y por la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente de las entidades financieras.

  El Reglamento para la defensa del asegurado puede solicitarlo en la siguiente dirección de correo: sacquejasyreclamaciones@asssa.es.

  Tancar

  INFORMACIÓ SOBRE EL QUADRE MÈDIC DENTAL

  EXCLUSIVAMENT PER A ASSEGURATS QUE DISPOSIN DE PÒLISSA DENTAL

  CONTINUAR